Projekt 4 – v teku

Družina testerjev EV Advanced

Naziv operacije: Družina testerjev EV Advanced (EVSEA-422 za ameriško tržišče in EVSEA-322 za evropsko tržišče)

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu » Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«.

Projekt znaša 499.971,69 EUR neto, od tega znašajo lastna sredstva 199.988,71 EUR in nepovratna spodbuda 299.982,98 EUR. Pridobljena sredstva si bo podjetje AV Spekter d.o.o. razdelilo s konzorcijskim partnerjem easy.bi.

Cilji projekta: Projekt bo prispeval k boljši razvitosti in varnosti v Sloveniji in s tem zmanjšal zaostanek za razvitejšimi državami. Skozi celotni postopek razvoja se upošteva okoljsko, družbeno in ekonomsko učinkovitost. Projekt bo posredno zmanjšal izpust toplogrednih vplivov v ozračje, saj bo zagotovil, da bodo polnilnice za električne avtomobile varne. Vedno več ljudi se bo odločilo za električni avtomobil in s tem pomagalo k zmanjšanju izpusta CO2. Prav tako bo vplival na izboljšave pri proizvodnji polnilnic z vidika daljše življenjske dobe in nižje porabe električne energije. Direktno bo projekt vplival na krožno gospodarstvo z upoštevanjem snovne in energetske varčnosti v celotnem svojem življenjskem ciklu (daljša življenjska doba, ponovna uporaba, recikliranje, manjša poraba energije).

Trajanje projekta: 1.11.2023 do 31.10.2025

Financira Evropska unija – NextGenerationEU.

Projekt 3 – zaključen

Digitalna preobrazba v podjetju VRHOVEC ALEŠ S.P. – “ELEKTROTEHNIKA-SPEKTER”

 

Naziv operacije: Digitalna transformacija v podjetju Vrhovec Aleš s.p. – “Elektrotehnika Spekter”

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »Javni pozivi P4D-C19 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP«.

Projekt znaša 109.753,00 EUR neto od tega znašajo lastna sredstva 43.939,00 EUR in nepovratna spodbuda 65.814,00 EUR.

Glavni namen/cilj operacije: investicija in planirani ukrepi bodo omogočili večjo avtomatizacijo delovnega procesa, nabave, prodaje, kadrovske in razvojne funkcije ter dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. Digitalna transformacija bo vplivala na boljšo učinkovitost, višji nivo storitve, večjo fleksibilnost in odzivnost. S pomočjo digitalne transformacije si želimo ustvariti prilagodljive poslovne procese, ki bodo odporni na spremembe tudi v prihodnosti.

Cilji operacije so:  večja konkurenčnost, povečanje razvojne naravnanosti, izboljšanje kompetenc zaposlenih, dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.

Projekt 2 – zaključen

Projekt »Pametni sistem za testiranje varnosti in funkcionalnosti električne opreme« je bil izbran preko javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Namen projekta je razvoj inovativne družine merilnih naprav za pomoč pri realizaciji koncepta tovarn prihodnosti. Ob zaključku projekta bomo trgu ponudili:

  • tester strojev
  • visoko-napetostni adapter
  • trifazni adapter

Gre za razvoj povsem nove tehnologije na svetovni ravni, saj do sedaj v svetu še ni bilo razvite tako zmogljive, zanesljive, uporabniku prijazne in z možnostjo posodabljanja na daljavo družine naprav za merjenje kondicije strojev in naprav, ki za svoje delovanje potrebujejo priključitev na električno omrežje. Rezultati projekta bodo občutno vplivali na varno in učinkovito delo s stroji in napravami na vseh področjih njihove uporabe, kar vpliva na zdravje ljudi in njihovo kvaliteto življenja.

Tester strojev bo omogočal meritev dielektrične trdnosti, meritev upornosti zaščitnega vodnika s pomočjo tokovnih klešč, natančno merjenje impedance okvarne in delovne zanke, testiranje zaščitnih stikal na diferenčni tok (RCD).

Visoko-napetostni adapter bo pokrival prav vse s standardom zahtevane tehnične detajle, od jakosti opozorilnega zvoka, možnosti priključitve opozorilne rdeče in zelene svetlobne signalizacije, do kratkostičenja in ozemljitve testnih vezi po zaključeni meritvi.

Trifazni adapter bo prvi na tržišču za opravljanje meritev na najzahtevnejših oziroma najmočnejših strojih.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Project 1 – finished

The project Certificate of Conformity, which aims to obtain certification from the Slovenian Institute of Quality and Metrology to ensure the perfect integrity of newly developed products.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund.

Projekt 1 – zaključen

Operacija “CE certifikat” izbrana preko Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih formumov in certifikatov v letu 2018 v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Namen: Pridobitev CE certifikata s strani mednarodno priznane, strokovne institucije, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov – SIQ (Slovenski institut za kakovost in meroslovje), za zagotovitev celovitosti pri razvoju nove tehnologije in povečanja mednarodne konkurenčnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.