Project 1 – finished

The project Certificate of Conformity, which aims to obtain certification from the Slovenian Institute of Quality and Metrology to ensure the perfect integrity of newly developed products.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund.

Projekt 1 – zaključen

Operacija “CE certifikat” izbrana preko Javnega poziva za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih formumov in certifikatov v letu 2018 v okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Namen: Pridobitev CE certifikata s strani mednarodno priznane, strokovne institucije, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov – SIQ (Slovenski institut za kakovost in meroslovje), za zagotovitev celovitosti pri razvoju nove tehnologije in povečanja mednarodne konkurenčnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.